Varsler at de vil gå til søksmål for å stanse president Trump

Flere miljø og urfolks-grupper varsler at de vil gå til søksmål for å stanse president Trumps reduksjon i to verneområder i Utah. Trump vil redusere størrelsen på Bears Ears med 85 prosent, og Grand Staircase-Escalante med nesten 50 prosent.