Hvor miljøvennlig er en EL-bil

Vi har de siste årene sett en økning av dem på Norske veier. Vi snakker om EL-bilene. De fremmes av staten og organisasjoner som den mest miljøvennlige løsningen for vår bilkjøring. Men er det noe som kommer til å vare i fremtiden?

Etter hvert som folk blir mer miljøbevisste, gjør store motorprodusenter store endringer.  Så fra kun noen få valg innen EL-bil markedet, er det nå hundrevis av valg og flere blir det.

EL-bilens funksjon og ulemper:

En EL-bil bruker et batteri for å lagre elektrisk energi, som igjen driver en motor. Disse kjøretøyene er ladet opp, vanligvis ved en ladestasjon på gaten eller hjemme.

Ulempen med EL-bilen er per dags dato ladetiden, rekkevidden og belastningen den har på kraftnettet vårt.

En annen av dagens utfordringer for EL-biler er om det er nok ladestasjoner for lengre reiser som skal fullføres.

Fornybar energi?

Selv om energikilder som enkelte ladestasjoner bruker, ikke kan betraktes som «bærekraftig», er det sant at elektriske biler, når det gjelder direkte utslipp, har sine fordeler.

Noen mener at ved økt bruk av EL-biler, kan dette på sikt kutte ned i utslipp som bidrar til både smog og klimaendringer, og dermed forebygge sykdommer knyttet til luftforurensning.

Så sånn sett anser man EL-biler til å være miljøvennlig. Men hva med selve produksjonen av EL-bilen?

Er EL-biler fremtiden for en miljøvennlig hverdag?

I Norge har EL-bilen allerede fått en vesentlig rolle i kampen mot global oppvarming og den Norske stat har satt inn mange grep for at folk skal velge EL-bil fremfor fossile alternativer.

I følge regjeringen var det allerede i desember 2018 rundt 27 prosent av alle nye biler som ble solgt i Norge EL-biler.

Noen av grepene den Norske stat har innført for at man skal velge EL-bilen er unntak fra merverdiavgift, lavere registrerings avgift, gratis bom passering, bruk av kollektivfeltet, gratis parkering, gratis lading, m.m.

Hvorvidt EL-bilen er miljøvennlig i sin helhet eller ikke avhenger av øye som ser, men per dags dato er det ikke noe tvil om at det knyttet store økonomiske fordeler ved å velge en EL-bil fremfor et fossildrevet kjøretøy. Enn så lenge.