Global oppvarming fører til mer død

Vi har alle nå fått med oss hva den globale oppvarmingen er for noe, men ikke like fullt konsekvensene av den. Det som kanskje har mest snakk om er stigningen i våre hav. Men global oppvarming fører til mye mer enn det.

Dessverre er det noen der ute som ikke tror på dette, men global oppvarming vil og påvirker hvert eneste økosystem og levende organismer som finnes, inkludert oss selv.

Hyppigere og verre vær

Høyere temperaturer forverrer mange typer katastrofer, blant annet stormer, varmebølger, flom og tørke. Et varmere klima skaper en atmosfære som kan samle, beholde og slippe mer vann. Videre kan det endre værmønstre på en slik måte at våte områder blir våtere og tørre områder tørrere.

Dette har vi fått erfare her i Norge på godt og vondt. Oversvømmelser har blitt til noe som skjer hvert år i Norge og flere hjem står under vann hvert år.

Itillegg har bøndene våre fått erfart lange og tørre sommer som ikke er akkurat god for avlingen deres eller dyrene, som ikke får noe mat å spise.

Det økende antall tørke, intense stormer og oversvømmelser vi ser som et resultat av den globale oppvarmingen, utgjør også fare for folks helse og sikkerhet.

I sommeren 2018 gikk flere kommuner ut med vanningsforbud og grillforbud på grunn av den ekstreme tørken Norge opplevde i Sør. Tørken forstyrret også tilgangen til rent drikkevann og økte strømprisene.

Mangel på tilgang til rent drikkevann betyr i mange land død eller alvorlig sykdom.

Vi er heldigvis ikke kommet dit enda i Norge, men en varmere og våtere verden er også en velsignelse for matbårne og vannbårne sykdommer og sykdomsbærende insekter som mygg, lopper og flått.

Noe som vil påvirke både friske og syke mennesker. Allerede nå har vi begynt å se dyreliv i Norge som vanligvis har vært vanligere å se i sørligere strøk av Europa.

Økt luftforurensning

Stigende temperaturer forverrer også luftforurensning, som skjer når forurensning fra biler, fabrikker og andre kilder reagerer på sollys og varme.

Mindre ren luft er knyttet til høyere sykehusinnleggelse og høyere dødelighet for astmatikere.

Luftforurensning forverrer også helsen til personer som lider av hjerte- eller lungesykdom. Og varmere temperaturer øker også luftbåren pollen, noe som er dårlige nyheter for de som lider av gresspollen og andre allergier.

Kina er kanskje det landet hvor man ser hvor ille luftforurensning kan bli og hvilke forhold man må leve under.

Da kan du tenke deg hvordan det blir hvis hele jorden blir slik som enkelte kinesiske storbyer.