Fire farer med plast

Vi er alle blitt oppmerksomme på farene plast utgjør for dyrelivet, både på land og i vann. Men plast utgjør også en fare oss mennesker.

Fare 1: Mikroplast

Mange av de produktene vi bruker i dag inneholder det som kalles mikroplast. Dette er små plastfragmenter som har ulike roller i produktet, som for eksempel i tannkremen vår.

Problemet med dette er at denne plasten havner i vannet vårt og i næringskjeden. Mens mikroplasten er ute i naturen, samler den til seg toksiner. Mikroplasten er vanskelig å se, samt unngå. På den måten havner den i maten vi spiser og i vannet vi drikker.

Fare 2: Manglende genitalia utvikling.

Plast kommer i forskjellige former og har forskjellige funksjoner. Mye av denne plasten inneholder kjemikalier som er farlige for oss. Til eksempel har vi plastmykneren DINP vi finner  i hovedsak i vinylprodukter.  DINP har vist seg å hindre genitalia utviklingen hos guttebarn og selv om dette er forbudt i alle produkter som lages for barn. Er det ikke det i produkter som lages til voksne.

Dette er problematisk da man ser mangelen på utviklingen av genitalia hos guttebarn faktisk kan skje før de blir født.

Fare 3: Gift i vår mat.

Studier gjort i USA viser at flataler fra plast er funnet i maten vi spiser. Noen av dem er blant annet Akrylamid som er knyttet til forårsake kreft, det er også funnet andre ftalater i vår mat som er knyttet til problemer med vår reproduktive utvikling.  Ingen vet helt sikkert hvordan dette havner i vår mat på, men på en eller annen måte skjer dette før maten havner hjemme hos oss.

Fare 4: Ødeleggelse av hormonbalansen.

I plast finner vi det som heter BPA, dette etterligner østrogen i kroppen vår, når vi blir utsatt for det. Flere produsenter har derfor merket sine produkter med merker som «BPA Free» som skal være et signal til oss forbrukere at plasten de selger ikke inneholder BPA.

En nylig studie tyder imidlertid på at BPA-fri plast også kan inneholde hormon forstyrrende stoffer. I en test av fjorten harpikser anvendt i plastproduksjon ble fire funnet å ha østrogenlignende egenskaper.

Disse stoffene brukes ikke bare  i gjenbrukbare vannflasker og matbokser, men også i enkelte barne produkter.

Disse flatalene brukes ikke bare i rene plastprodukter, men er også funnet i produkter som brukes til personlig pleie.