Dette gjør luftforurensning med din kropp

Vi er alle kjent med at menneskelig forurensning av luft ikke er bra for miljøet vårt og at den står for den globale oppvarmingen vi ser nå.

Men den er ikke bare en trussel for dyrelivet og miljøet vårt. Luftforurensning sto for 7 millioner dødsfall i 2012 ifølge Verdens Helseorganisasjon. Og bare i Oslo er det anslått fra FHI at 185 personer dør for tidlig  på grunn av svevestøv.

Så hva er det egentlig denne luftforurensningen gjør med kroppen vår?

 

Dårligere benstruktur:

Forskning publisert i tidsskriftet The Lancet Planetary Health viser at forurensning i luften kan øke risikoen for osteoporose og relaterte brudd.

I følge forskningen kreves det ikke mer en liten økning i nivåene av luftbårne partikler fra bil, eller peis fyring, så vil dette kunne føre til økte benskader hos eldre voksne.

Kilde: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196%2817%2930136-5/fulltext?code=lancet-site

Lavere fertilitet:

Studier utført i Asia viser at luftforurensning kan ha noe å si for menns fertilitet.

Doktor Xiang Qian ved Jockey Club School of Public Health and Primary Care ved Det Kinesiske Universitetet i Hong Kong, har sammen med sine kolleger, analyserte sæd fra 6 475 menn i alderen 15 til 49 år

De at fant at menn som pustet inn mer forurensning, hadde større sannsynlighet for å ha deformerte sædceller og mindre antall sædceller.

Kilde: https://oem.bmj.com/content/early/2017/10/21/oemed-2017-104529?hootPostID=4e8ec097b0ff280f0d873fc1aff0dd19

Nyreskade:

Forskere har fra Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs (VA) St. Louis Health Care System har kommet til at luftforurensning kan forårsake nyreskader.

De har evaluert effekten av luftforurensning og nyresykdom fra 2004 på nesten 2,5 millioner mennesker og på over en periode på 8,5 år.

De sammenlignet data om nyrefunksjon oppmot luftkvalitetsnivåer som de samlet inn av Miljøvernbyrået (EPA), samt Nasjonal luftfarts- og romfartsstyring (NASA).

Forskerne oppdaget da en sammenheng mellom luftkvalitet og nyresykdom.  De identifiserte 44 793 tilfeller av nyresykdom og 2.438 tilfeller av nyresvikt som kunne knyttes til nivåer av luftforurensning som hadde overskredet EPAs terskel for forsvarlig luftforurensning.

Kilde: http://jasn.asnjournals.org/content/early/2017/09/21/ASN.2017030253.full

Hjerte og lungesykdom:

Nyere forskning fra Duke University viser at luftforurensning kan motvirke  de gunstige helseffektene av trening hos voksne over 60 år.

Forskningen har vist at helsegevinsten av en to timers gåtur blir motvirke av kun en kort gåtur i en gate med trafikkutslipp.

Da kan det tenkes at hvor stor skade som forårsakes hvis den to timers gåturen foregikk i et forurenset område.

Forskningen er basert på 119 frivillige over 60 år som var enten friske, hadde stabil kronisk obstruktiv lungesykdom,  eller stabil hjertesykdom.

Annen forskning har også vist at luftforurensning kan utløse hodepine, samt raskere aldring av huden.