Dette er jordvarme

Jordvarme er nettopp som det høres ut som, nettopp varme hentet opp fra jorden. Det er rent og bærekraftig. Varmen i jorden strekker seg fra noen få plussgrader til helt ekstreme temperaturer som kan smelte stein. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor langt man graver ned.

Et land som er kjent for å ha mye jordvarme er Island med alle sine varmekilder som blir varmet opp av vulkansk aktivitet. Men man trenger ikke en vulkan som nærmeste nabo for å kunne ha jordvarme.

Til å kjøle og varme opp bygg:

Over hele jorden vil man finne en stabil temperatur under jorden på 10 -16 celsius grader. Denne varmen kan hentes opp og varme opp bygg.

Dette kan gjøres ved at man borer hull ned i bakken og sender ned en spesiell væske som holder på varmen og tar den med opp igjen. Jordvarme kan brukes til å både varme og kjøle ned bygg.

Et slikt anlegg består oftest av en varmepumpe, et lufttilførselssystem (kanalsystem) og en varmeveksler – et rørsystem som er begravet i bakken i nærheten av bygningen.

Om vinteren kan varmepumpen fjerne varmen fra varmeveksleren og pumpe den inn i luftsystemet for å varme opp bygge, mens om sommeren reverseres prosessen, og varmepumpen beveger varmen fra luftsystemet inn i varmeveksleren. Varmen fjernet fra luftsystemet om sommeren kan også brukes til å gi en gratis kilde til oppvarming av vann.

Jordvarme til å produsere elektrisitet

Jordvarme kan brukes til også å produsere elektrisitet. Som tidligere nevnt kan man bruke jordvarme til å varme opp bygg og vann, og det er her også elektrisitet kan produseres.

Ved å varme opp vannet til det blir til damp, kan dampen brukes til å drive en turbin eller generator som igjen generer elektrisitet.

Jordvarme i matproduksjon:

Jordvarme kan brukes også til å hjelpe planter å vokse i drivhus, tørke korn og andre typer avlinger. Pasteurisere meieriprodukter, holde en stabil temperatur på oppdrettsanlegg for fisk, da med tanke på de som er på land ikke ute i havet.

Som vi ser er jordvarme en nyttig og fantastisk energikilde med mange bruksområder.

Grunnen til at den ikke brukes i industriell skala, er at er dyr å få på plass i forhold til andre energikilder og tar tid.

Men med nyere teknologi og med flere som ser mulighetene og ikke bare begrensingene har dette blitt et mer vanlig alternativ å ha.

Dette spesielt når det kommer til oppvarming av bygg. Selv private hus og borettslag har nå fått jordvarme.