WWF 10 grunner til ikke å bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja

Her er WWFs hovedargumenter for at de unike naturområdene må forbli petroleumsfrie. Unik natur av internasjonal viktighet Havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er helt unikt, med naturverdier i verdensklasse. Her finnes umistelige rikdommer i form av blant annet verdens største kaldtvannskorallrev, Fastlands-Europas største sjøfuglkoloni og verdens største torskestamme. Billioner av sildelarver, på vei inn …

WWF 10 grunner til ikke å bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja Les mer »