Algeoppblomstring en fare for Norsk næringsliv

En økning av temperaturen i havet har fått alger til å trives veldig godt. Det har ført til at alger har begynt å dukke opp på steder som alger før ikke har hatt noe særlig god oppblomstring.

Med det har det fulgt både død av sjødyr, men også at mennesker har blitt matforgiftet når de har spist kamskjell og annen sjømat som påvirkes av algene.

Gift produsert av alger har ført til  symptomer som hjertearytmier og hallusinasjoner, men også i noen tilfeller død.

60 milliarder norske kroner i tap

Algene har ikke bare en innvirkning på vår helse, men også på vår økonomi.

I 2016 i Chile var det en kraftig blomstring av algetypen Alexandrium Catenella. Dette førte til at 540 tonn laks i oppdrettsanlegg døde. Laksen var estimert til å bli 100 000 tonn hvis den hadde fått bli fullvoksen og slakteklar.

Marine Harvest meldte den gang at de mistet all fisken de hadde i regionen på grunn av denne algeoppblomstringen.

Det totale tapet i Chile samlet er estimert til å ha vært på mellom 50 og 60 milliarder norske kroner. Det ble spekulert den gang om dumping av død fisk i sjøen forårsaket oppblomstringen.

I dag er Norge en av verdens største lakseprodusenter med mange oppdrettsanlegg i den Norske kysten.

Mange har ment at laksenæringen vil være en av de viktigste næringene for Norge etter Oljen.

En økning i havtemperaturen rundt Norges kysten vil trolig føre til en økning i oppblomstring av alger, noe som igjen vil ha store økonomiske konsekvenser for Norge.

Ferskvann også påvirket

I 2014 ble den kommunale vannforsyningen til en halv million innbyggere i Toledo, Ohio, USA forgiftet og det ble den gang innført drikkeforbud som varte i to dager. Dette skyldtes en oppblomstring av algetypen blågrønnalger også kjent som cyanobakterier.

Vi skriver algetypen, men den strukturelle og funksjonelle likheten med bakterier gjør at man siden 1970-tallet betrakter den som bakterie.

Giftene algen produserer kan føre til blant annet allergiske reaksjoner som ligner på astma, høyfeber, hoven lever, oppkast, magesyke og i noen tilfeller også død.

Norge har ikke vært noe unntak. En undersøkelse gjort i den sørlige delen av Norge i tidsperioden 1964 til 1995 viste at ca. 50% av oppblomstringen var giftproduserende. Det er også rapportert i Norge om husdyr som har død etter å ha drukket vann med giftige cyanobakterier.

Man løper en risiko også ved å bare komme i kontakt med vannet og i noen tilfeller inhalering.

Inhalering vil kunne gi lungebetennelsesliknende symptomer.