• Globalt

    Hvor skadelig er plast for helsen vår?l

Slik reduserer du luftforurensning

Myndighetene i de fleste land har forstått alvoret i luftforerensning og har satt i gang tiltak for å redusere den. Men du som privatperson kan også bidra til dette og…
Siste innlegg
Siste nyheter
- Håvard Egge

Hydrogen seiler opp som en stadig mer aktuell energibærer i Norge og Europa. Hydrogen kan gi Norge inntekter, og bidra til store europeiske klimakutt. Regjeringen har varslet at de snart skal komme med en hydrogenstrategi for Norge, men det hersker mye forvirring rundt de ulike fargene hydrogen blir gitt. Her er en oppklaring.

- Christina Benjaminsen

De fleste vet at metaller lages fra malm, men hvordan lager man egentlig "gull av gråstein"? Det er akkurat den prosessen vi må forstå for å kunne gjøre metallindustrien klimavennlig. Her er alternativene for CO2-fri metallproduksjon.

- Nancy Bazilchuk

Forskere har sett på hvordan endring i bruk av landområder i Europa over 20 år har påvirket temperaturen i de aktuelle områdene. Forskjellene er klare mellom dyrka mark og skog. Dette kan brukes som et virkemiddel i kampen mot klimakrisa.

- Christina Benjaminsen

Ved hjelp av nanopartikler og en dæsj elektrisitet er en ny generasjon høyeffektive membraner født i laboratoriene til norske forskere. Den nylig patenterte teknologien gir håp om mer effektiv og rimelig fangst av klimagassen CO2 fra biogassanlegg og industrianlegg.

- Christina Benjaminsen

Regjeringen i lille Norge har nå tidenes sjanse til å hjelpe verden i gang med utslippsfri produksjon av sement og stål, avfallsenergi og nullutslippsbrenselet hydrogen.