• Globalt

    Hvor skadelig er plast for helsen vår?l

Slik reduserer du luftforurensning

Myndighetene i de fleste land har forstått alvoret i luftforerensning og har satt i gang tiltak for å redusere den. Men du som privatperson kan også bidra til dette og…
Siste nyheter
- Nancy Bazilchuk

Nå skal det bli lettere for klimaforskere å levere bidrag til FNs neste klimarapport. Bidragene til kapittelet om transport samles på én nettside.

- Svein Tønseth

Nytt dataverktøy som nå utvikles i EU-regi, skal lette utrulling av hydrogendrevne lastebiler, båter og tog når det nye Europa formes etter koronakrisen.

- Svein Tønseth

Et stille kappløp som kan gi oss slankere aluminiumprodukter er i gang. Kommer deltakerne i mål, vil lettmetaller få økt kvalitet – og bli mer klimavennlige i samme slengen.

- Håvard Egge

Sedimentene på havbunnen påvirkes ulikt ved eventuelle CO2-lekkasjer. Det kan få stor betydning for våre marine økosystemer, viser forsøk i en helt spesiell trykktank laget av titan.

- Svein Tønseth

Noen vil tro det er en oppskrift på mer ledighet. Men å forlenge varers liv kan faktisk gi flere arbeidsplasser enn verden vil få ved å fortsette som før.