• Globalt

    Hvor skadelig er plast for helsen vår?l

Slik reduserer du luftforurensning

Myndighetene i de fleste land har forstått alvoret i luftforerensning og har satt i gang tiltak for å redusere den. Men du som privatperson kan også bidra til dette og…
Siste innlegg
Siste nyheter
- Steinar Brandslet

Klar for Geminis påskenøtter? Sender du oss riktig svar, er du med i trekningen av en Kindle eller to dagsbilletter til vitenskapsfestivalen The Big Challenge i Trondheim.

- Svein Tønseth

Returpantpioneren Tomra hjelper verden med å krympe ressursbruken. Norge kan skape flere grønne lokomotiv om vi stimulerer til samarbeid over sektorgrenser.

- Svein Tønseth

Små vannkraftverk som ikke selger strøm, men grønt hydrogen og oksygen i stedet, kan bli en del av morgendagens energi-Norge.

- Svein Tønseth

Havvind kan forsyne oljeplattformer med kraft, også når det ikke blåser. For nå vil norske fagfolk lage verdens første havanlegg for produksjon og lagring av hydrogen: Sjøbaserte "gigantbatterier".

- Mona Sprenger

Mange års forskningsinnsats har redusert kostnaden for fullskala fangst og lagring av CO2 betydelig, viser en studie fra SINTEF.