• Globalt

    Global oppvarming fører til mer død

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik reduserer du luftforurensning

Myndighetene i de fleste land har forstått alvoret i luftforerensning og har satt i gang tiltak for å redusere den. Men du som privatperson kan også bidra til dette og…

Fire farer med plast

Vi er alle blitt oppmerksomme på farene plast utgjør for dyrelivet, både på land og i vann. Men plast utgjør også en fare oss mennesker. Fare 1: Mikroplast Mange av…

Dette kan plastavfall bli til

En av de tingene vi alle kan gjøre for å beskytte og forbedre miljøet vårt er nemlig resirkulering av vårt avfall. I dag kan en plastflaske inneholde sjokolademelk, vann eller…
Siste innlegg
Siste nyheter
- Steinar Brandslet

Du kan se langt etter andre løsninger på klimaproblemet enn utslippskutt. I hvert fall etter løsninger som utgjør noen merkbar forskjell.

- Lisbet Jære

Vann- og avløpsnettet sliter med å håndtere kraftige regnskyll, og fra 2008 til 2016 økte antall overvannsskader fra 18 000 til 26 000. Bedre tilgang til data er nødvendig for å kunne redusere skadene.

- Christina Benjaminsen

Blue Impact startet som et miljøprosjekt i SINTEF. Nå blir det egen bedrift.

- Lisbet Jære

Den kan høres futuristisk ut, men de fleste av oss bruker teknologien allerede, uten å være klar over det. Dette er nemlig små, mekaniske systemer med elementer på godt under en halv millimeter. Norske forskere som står bak teknologien som nå "brukes til alt mulig".

- Nancy Bazilchuk

Gjødsling fra matproduksjon er bare en av årsakene til algeoppblomstring og fiskedød.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse