• Globalt

    Hvor skadelig er plast for helsen vår?l

Slik reduserer du luftforurensning

Myndighetene i de fleste land har forstått alvoret i luftforerensning og har satt i gang tiltak for å redusere den. Men du som privatperson kan også bidra til dette og…
Siste innlegg
Siste nyheter
- Håvard Egge

Ifølge forskere er tusenvis av store transformatorer på den nordlige halvkule sårbare for solstormer. Det kan slå ut deler av strømnettet vårt. I verste fall i flere år.

- Idun Haugan

Verdens transportnett vokser stadig. «Grønn asfalt» og bærekraftig busstransport skal lette på miljøavtrykket fra framtidens transportårer.

- Katinka Sætersdal Remøe

Zero Village Bergen vil bli Norges største nullutslippsområde for boliger. Boligfeltet skal produsere mer energi enn det bruker, og det skal tenkes miljø for hele byggets levetid. Det er ett av ni nullutslippsområder i Norge som det forskes på ved forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer.

- Svein Tønseth

Forskere vil lage grønn varme av drivhusgass fra kuas vom – med Bygdø Kongsgård som mulig testarena. Det kan gi Norge klimagevinster som tilsvarer varig parkering av 140 000 dieselbiler.

- Nancy Bazilchuk

Black Friday og Black Week. Snart er det jul. Men lykke er ikke det samme som forbruk. Klimaaktivister i grasrotbevegelser minsker karbonavtrykket sitt, og er lykkeligere enn andre.